2024.04.13.

Tájékoztatást tett közzé MLSZ Nógrád Megyei Igazgatósága

Újabb írást jelentetünk meg változtatás és kommentár nélkül.

Korábban változtatás nélkül közöltünk egy, az SBTC hivatalos weboldalon közzétett tájékoztatást. Időközben válasz gyanánt az MLSZ Nógrád Megyei Igazgatóságának honlapján is megjelent egy írás a téma kapcsán, amit ezúton ugyancsak módosítás és kommentár hiányában ismertetünk.

„Az MLSZ Nógrád Megyei Igazgatósága – sok más feladata között – ellátja a Sporttörvény előírásai szerint kétévente megtartott hatósági pályabejárások felügyeletét. Ez magában foglalja az adminisztratív részvételt (szükség esetén a szervezési-meghívási feladatokat is) a bejáráson, a hatóságok jegyzőkönyveinek és határozatainak begyűjtését, a hiánypótlások nyilvántartását és a folyamat végén a pályahitelesítés kiadását.

Az SBTC Sport Kft. a Sporttörvény és az MLSZ szabályzatának megfelelően 2022. április 14-én tartotta soron következő hatósági bejárását az SBTC Utánpótlás Központban (Öblös-pályán) és a Szojka Ferenc Stadionban, melyen a sportegyesület illetékesei mellett részt vettek a Rendőrkapitányság, a Katasztrófavédelem, az OMSZ és az MLSZ képviselői is. A Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának munkatársai 2022. április 5-én jártak a két vizsgált létesítményben.

A Népegészségügyi Osztály NO-05/NEO/15096-4/2022 iktatószámon, a Katasztrófavédelem 36210/588-2/2022 ált. számon, a Rendőrség 12010/999/2022 számon, az MLSZ 20220414/Öblös számon nyilvántartott dokumentumaiban a hatósági bejáráson tapasztaltak rögzítésre kerültek. A hiányosságokat a hatóságok tételesen felsorolták, melyeket az egyesület határidőn belül pótolt is. Ezek alapján kapta meg a 2022/2023-as bajnoki évre a létesítmény a pályahitelesítést.

Az MLSZ a létesítményre 200 fő ülőhelyet és 200 fő állóhelyet hagyott jóvá, míg a felvett jegyzőkönyv szerint az „Öblös pálya” – a katasztrófavédelmi hatályos szabályok alapján engedélyezett – befogadóképessége 206 fő ülőhely és 50 fő állóhely. Ez összesen 256 férőhelyet jelent.

A bejárás során az SBTC a sportpályákhoz tartozó két biztonsági tervet bemutatta, melyben sem az „Öblös-pályára”, sem a Szojka Stadionra vonatkozóan létszámkorlátozás nem szerepel.

Az SBTC Sport Kft. által közzétett „Kényszerhelyzetben az SBTC” (http://sbtc.hu/kenyszer-helyzetben/) című írásban hivatkozott „MLSZ és egyéb hatósági előírások miatti korlátozásról” – mely a nézőlétszám 100 főben történő maximalizálását és a zártkapus mérkőzések rendezését indokolná – igazgatóságunk adatot nem tart nyilván, ilyen jellegű bejelentést nem kapott.

A korlátozást nem az MLSZ Nógrád Megyei Igazgatósága rendelte el, ez az SBTC Sport Kft. vezetésének döntésén alapult.”

https://nograd.mlsz.hu/hir/mlsz-hatosagi-palyabejaras-az-oblos-palyan