,,A gyermekek sikeres jövőjébe fektetünk energiákat”

Gabi

A Bozsik Egyesületi Program DVTK régiójának szakmai vezetője, Palaticzky Szabolcs szerint minden klubnak be kellene tudnia pozicionálnia önmagát, egyben a helyi adottságokat megvizsgálva kialakítani egy saját filozófiát.

A közelmúltban már megjelentettünk egy tartalmas cikket a jelenleg a Bozsik Egyesületi Program DVTK régiójának szakmai vezetőjeként dolgozó Palaticzky Szabolcs pályafutása, edzői hivatása kapcsán. Akkori anyagunkban úgy köszöntünk el az olvasóktól, hamarosan egy újabb interjú következik az említett szakemberrel. Most el is jött a szóban forgó riport ideje! Fókuszban a Bozsik-program!

– Alkalomadtán egy-egy sportvezetővel, edzővel folytatott beszélgetésem során negatívan szokott szóba kerülni a Bozsik-program. Mi a véleménye ezekről a megjegyzésekről?

– Akik így gondolkodnak, nem biztos, hogy tisztában vannak a program lényegével – vágott bele Palaticzky Szabolcs. A Bozsik Egyesületi Program a Grassroots-terület egyik fontos részét képezi. A Grassroots szó jelentése: minden, ami az amatőr labdarúgással kapcsolatos szabadidős tevékenység. A BEP biztosítja, hogy az U6-tól az U13 éves korosztályba tartozó gyermekek szervezett és rendezett körülmények között tudjanak focizni és játszani. Az U6-7 és az U8-9 évesek fesztiválokon vesznek részt, ahol megismerkedhetnek a játékkal és kielégíthetik mozgásigényüket. Fontos számunkra, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, és játékélményekben gazdag, pozitív környezetben sportolhassanak. Éves szinten nyolc fesztivált rendezünk, az U10-11 és az U12-13 évesek tornarendszerben, tíz hétvégén játszanak mérkőzéseket, ami kiegészül a decemberi-februári téli futsal tornákkal. Összességében szeretnénk elérni, hogy minél többen megismerkedhessenek a labdarúgással és egész életre szólóan megszeressék ezt a szép sportot.

– Tulajdonképpen mi az önök feladata?

– A régióban Nikl Gábor kollégámmal végzem a munkámat, feladatunk a BEP sporteseményeinek az előkészítése, éves program szervezése, fesztiválok tornák felügyelete, ellenőrzése és ezen rendezvények dokumentációja. Emellett szakmai iránymutatásban is segítséget nyújtunk az edzőknek. Fontos feladatunk a kapcsolattartás a programban dolgozó edzőkkel és egyesületekkel.

– Milyen célokkal rendelkeznek a programon keresztül?

– Azon túl, hogy szervezett körülményeket biztosítunk, szeretnénk elérni, hogy minél több gyermek jelenjen meg ezeken a fesztiválokon és tornákon. Célunk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, és pozitív, támogató légkörben önfeledten focizzanak. Élvezzék a játékot, leljék örömüket a fociban, és szívesen jöjjenek a következő alkalommal is. Fontos feladat a tehetséges gyermekek felfelé áramlásának a segítése, erre nagyon jó lehetőséget adnak a fesztiváljaink és tornáink, ahol a kiemelkedő képességekkel rendelkező játékosok teljesítményükkel felhívhatják magukra a figyelmet.

– Általában mit tapasztal a programok során?

– A program rendezvényei az előre elkészített versenynaptár szerint országosan is egy időben kerülnek lebonyolításra. Az MLSZ központi támogatásának köszönhetően sporteszköz csomag is biztosított a rendező Bozsik központi egyesületek részére a gyermekek és az egységes megjelenés érdekében. A Bozsik központi fesztiváljainkon az U6-7 és U8-9-es korosztályokban gyakran több száz gyermek is részt vesz, amely igazi élményt jelent részükre és a kilátogató szülők számára egyaránt. Sajnos vannak olyan egyesületek, akik nem kellő odaadással és hatékonysággal foglalkoznak az utánpótlásneveléssel, ennek eredményeként gyakran létszámhiánnyal küzdenek. A múltban gyakran találkoztam olyan edzővel, aki folyamatosan és hangosan irányította a gyermeket, aki az elért győzelmet és az eredményességet tartotta a legfontosabbnak, figyelmen kívül hagyva a gyermekek szükségleteit. Az edzők felfogása azonban pozitív irányba változott, sokat beszélgetünk és kommunikálunk velük a szemléletváltásról. A filozófiánk egyik fontos része, hogy ezekben a korosztályokban az egyén fejlesztése, képzése és nevelése álljon a fókuszban. A szülőknek is köszönhetően, sikerült pozitív támogató környezetet biztosítani a programjainkon a gyermekek számára. Sokat beszélgetünk a sportszerűségről, és rendelkezünk „Fair Play” zöld kártyával is, amit gyakran használunk, kiemelve a sportszerű megmozdulásokat és jeleneteket.

– Sokszor találkozni olyan meglátásokkal is, nincs megfelelő rendszer a programban.

– Ez az állítás nem állja meg a helyét, az MLSZ felállította a Regionális Utánpótlás Központi rendszerét 2017-ben, tette ezt azzal a céllal, hogy az egyesületek szakmailag is tartozzanak, egy-egy régiós központhoz. Ennek köszönhetően élő kapcsolatok és közösségek alakuljanak ki, amik fontos szerepet játszanak a futballkultúra kialakításában. Rendszerét tekintve, országosan tizenkét Regionális Utánpótlás Központ került felállításra. A DVTK régióban két Bozsik Központ, tizenhét csoport és kilencvenhét sportszervezet került besorolásra. Differenciált tornarendszerrel rendelkezünk, ahol mindenki a maga képességeinek megfelelő szinten focizhat. Az „A” szinten az akadémiák, „B” szinten a Bozsik Központok, „C” szinten az egyéb sportszervezetek U10-11 éves korosztályos csapatai játszanak egymás ellen. A sportszervezetek U12-13-as csapatai az „A” és „B” szinten kikerültek az országos versenyrendszerbe, az egyéb „C” szintű egyesületek területi szerveződési elven játszhatnak egymás ellen. Az előzőekben már megemlítettem, hogy a legkisebbek az U6-7 és az U8-9 éves gyermekek fesztiváljainkon vesznek részt. A felállított rendszer egyedülálló és ehhez még a szövetség központi anyagi támogatást is biztosít.

– Tudomásom szerint, kiemelhető, hogy több területen is segítik a résztvevőket.

– A programjaink során kiemeljük és oklevél díjazásban részesítjük azon játékosokat, akik végrehajtottak egy szép cselt vagy gólt lőttek, illetve kiemelkedően játszottak. Elismerjük továbbá a legsportszerűbb csapatokat, gyerekeket, fontosnak érezvén a sportszerűségre való nevelést. Év végén díjazzuk és elismerjük azokat az edzőket, társadalmi aktívákat, akik a Bozsik-programban elhivatottan dolgoztak. Sokan példaértékű munkát végeznek, és a gyermekek számára egészséges testi és szellemi fejlődést biztosítanak. Szakmai és anyagi támogatást is biztosítunk a sportszervezetek számára. Szakmai téren továbbképzéseket tartunk, ezen kívül egy innovációs edzést segítő eszközt is rendelkezésre bocsájtottunk a Bozsik Központok számára.

– Szintén többen állítják, hogy a programban jelenlévő korosztályok nagy része lemorzsolódik, amikor véget ér számukra ez a fesztivál. Igaz lehet ez a megállapítás?

– Tapasztalatom szerint, a lemorzsolódás időszaka tizenkét-tizenhárom éves korban következik be, de ez a jelenség nem csak nálunk fedezhető fel, hanem más országokban is jelentős problémát jelent. Ebben leginkább a biológiai érési és hormonális folyamatok, illetve a társadalmi hatások érvényesülnek. A gyermekek egyre kevesebb szabadidővel rendelkeznek, és egyre kevesebbet mozognak, a technikai eszközök fejlődése és az elszívó hatása is megjelent. Fontos a gyermekekben a sportra való igény és motiváció felébresztése, ebben kulcsszerepe van a példamutató edzőnek és természetesen nagy szerepe van a szülőnek egyaránt. Meggyőződésem szerint, ha a gyermek egy közösségben biztonságban, jól és fontosnak érzi magát, akkor erős a kötődése a társaihoz, edzőjéhez és egyesületéhez egyaránt, ebben az esetben nem hagyják el a sportot és azon belül a labdarúgást.

– Mit gondol azokról a hangokról, melyek szomorúan veszik tudomásul, hogy már a megye egyes indulásnál kötelező a Bozsik-korosztályok szerepeltetése?

– Szomorú vagyok, hogyha így gondolkoznak, véleményem szerint nem az MLSZ szabályozásának és ráhatásának köszönhetően kellene foglalkozni utánpótlásneveléssel, hanem belső indíttatásra. Fontos lenne minden helyi színtéren megismertetni a labdarúgást a gyermekekkel, mert a labdarúgás egy kiváló eszköz a közösségi élet megteremtéséhez, nem beszélve az egészséges életmódra nevelésről és személyiségfejlesztésről. Tény, hogy a gyermekekkel való foglalkozás nehéz, fáradtságos és hosszútávú munka, de kifizetődő, mert a gyermekek sikeres jövőjébe fektetünk energiákat. Véleményem szerint az adott klubnak be kellene tudnia pozicionálnia magát, és a helyi adottságokat megvizsgálva el kellene készítenie a saját klubfilozófiáját, amelyben pontosan meghatározza a stratégiai céljait és ezek mentén haladva elérni végső céljait.

– Múltkori interjúnk során kimaradt, most viszont még ugyancsak aktuális lehet a kérdés, akár zárszó gyanánt is. Perpillanat milyen célokat dédelget magában a jövőt illetően?

– Szeretem a munkámat, de nagyon hiányzik a pálya és a gyermekekkel való kapcsolat. Jelenlegi szerepköröm inkább ellenőrző tevékenység, amely nem minden esetben szimpatikus, de én a gyermekek érdekeit képviselem. Azt gondolom, semmilyen gondot nem okozna, ha holnap edzést kellene tartanom, azt teljes felkészültséggel, elhivatottsággal és jó szívvel tenném. Amikor a pályán vagyok a gyerekekkel, akár egy bemutatóedzés alkalmával, őszinteséget érzek. Ők tényleg azért csinálják a focit, mert szeretik! Szeretném elérni azt, hogy példamutató munkával és tevékenységgel hatással legyek a labdarúgásban résztvevő gyermekekre, edzőkre és vezetőkre egyaránt.

Next Post

Nyári szünetre mentek NB III-as csapataink

A BSE-nél és az SBTC-nél is pihenéssel töltik a következő időszakot. A koronavírus miatti rendkívüli helyzetet követően mind a már az előző szezont is a harmadik vonalban töltő BSE, mind a frissen feljutó SBTC-nél úgy döntöttek, hogy kis időre visszatérnek a csoportos edzésekhez, egészen május végéig pedig fenn is maradt […]
error: Content is protected !!